Traduceri Legalizate

Inova Traduceri vă oferă servicii profesionale de traduceri legalizate, traduceri autorizate si traduceri de specialitate în domeniile: ethnic, economic, medical și farmaceutic, marketing, publicitate, IT, într-o gamă largă de limbi, la prețuri fără concurență.

Din experiența acumulata în relația cu clienții, știm că dețineți câteva informații vis a vis de traducerile legalizate, însă de cele mai multe ori, pentru că informațiile vin din mai multe surse, acestea nu fac decât să vă dezinformeze și ajungeți în punctual în care nu mai ințelegeți ce înseamna mai concret o traducere legalizată.

Asadar, ce este o traducere legalizata?

 • Pentru ca o traducere să poată fi legalizată, în primul rând este necesar ca respectiva traducere să fie efectuată de un traducător autorizat de către Ministerul Justiţiei să efectueze traduceri pentru limba respectivă;
 • După efectuarea traducerii, aceasta se semnează şi se ştampilează de către traducătorul care a efectuat-o, se ataşează încheierea de legalizare a specimenului de semnătură şi copia actului după care s-a făcut traducerea;
 • Apoi se merge la un birou notarial pentru legalizarea traducerii, unde notarul deţine deja specimenul de semnătură a traducătorului.  Notarul va certifica calitatea de traducător autorizat şi va legalizat/autentifica semnătură traducătorului, deci implicit va legaliza traducerea.

Ştim că timpul este foarte important pentru dumneavoastră, de aceea după ce actul este tradus, noi verificăm exacticitatea traducerii, pregătim traducerea autorizată pentru legalizare şi mergem la unul din notarii cu care noi colaborăm pentru legalizarea traducerii.

Legalizarea traducerilor este necesară în general pentru acele documente care sunt folosite în relaţia cu instituţii ale statului, respectiv: registrul comerţului, tribunale, primarii, judecătorii, administraţii financiare, ambasade, consulate, etc.

Traducerile legalizate se solicită în special pentru următoarele documente :

 

 • traduceri legalizate acte auto: talon auto, carte auto, factură, contract etc
 • traduceri legalizate acte de studiu: diplome, adeverinţe, foi matricole, programe analitice etc.
 • traduceri legalizate acte medicale: foi de internare/externare, adeverinţe, fişe medicale, bilete de analize etc.
 • traduceri legalizate acte de identitate: certificate de căsătorie/deces, certificate de naştere, caziere judiciare, carte de identitate, paşaport, permis de conducere, permis de rezidenţă;
 • traduceri legalizate contracte, acte constitutive, hotărâri AGA, etc.,
 • traduceri legalizate dosare de emigrare, invitaţii, cărţi de muncă;
 • traduceri legalizate ale documentelor emise de instanţe judecătoreşti: hotărâri judecătoreşti, decizii, sentinţe, citaţii;
 • traduceri legalizate acte notariale: declaraţii, procuri, acte notariale, specimene de semnătură.

Conform noilor cerinţe ale Camerei Notarilor, este obligatoriu să se precizeze dacă traducerea se efectuează de pe un înscris autentic sau de pe un înscris sub semnătură privată. Întotdeauna o copie a documentului de pe care se efectuează traducerea va fi ataşată la un exemplar din traducere, acesta urmând a se arhiva de către biroul notarial.
Biroul de Traduceri INOVA va oferă servicii de traduceri legalizate pentru un număr de peste 30 limbi străine, fără a mai fi necesar că dumneavoastră să va deplasaţi la biroul noratial.
Legalizarea traducerilor nu va întârzia deloc termenul limita de predare a acestora!

Preţul pentru legalizarea unei traduceri este de 45 lei pentru 1 exemplar. Dacă doriţi mai multe exemplare legalizate pentru respective traducere, trebuie să achitaţi un tarif de 15 lei fiecare exemplar în plus.

Avantajele unei colaborări cu Inova Traduceri – Traduceri legalizate:

 • Tratăm absolut fiecare client într-un mod adaptat nevoilor personale;
 • Existenţa întotdeauna a celei de-a doua verificări a textului tradus;
 • Rezolvăm solicitări de traduceri primite din toată ţară, persoane fizice sau juridice, inclusiv urgențe;
 • Confidenţialitatea tuturor informaţiilor și datelor transmise de către clienţii noştri este GARANTATĂ;
 • Dovedim flexibilitate în faţă fiecărei comenzi indiferent de nivelul de dificultate a acesteia;
 • Respectăm cu stricteţe termenul stabilit, inclusiv pentru solicitările de Traduceri legalizate în regim de urgență;
 • Găsim soluţii optime pentru fiecare solicitare sosită din partea dumneavoastră.